Betjening af fjernvarmemålere

Varmeværket har opsat målere til afregning.

De viser kWh i displayet og kan vise volumen, Flow, Effekt, temperaturer, differenstemperatur og meget andet.

 

Der afregnes for forbrugt kWh.

Der laves regelmæssige aflæsninger og en årsaflæsning.

//